Tuesday, 23 July 2013

Daim yadda saxlayın - zerifler

Bismillahir Rənmanir Rəhim!

İnsan üçün ən dəyərli amillər

Daim yadda saxlayın

Bunlara diqqət edin və şeytana uyaraq bu keyfiyyətləri dunya malına dəyişməyin!


http://Zerifler.com saytında oxu

//http://zerifler.com

No comments:

Post a Comment