Saturday, 17 August 2013

Xınayaxdı mərasimləri bəzən toyun özündən baha başa gəlir - zerifler

Xınayaxdı mərasimləri bəzən toyun özündən baha başa gəlir

Xalqımızın toy kimi bir adəti var. Bununla əlaqəli ən gözəl adətlərimizindən biri də xınayaxdı mərasimidir. Bu mərasim qız evinə məxsusdur və məhz orada, qız evi tərəfindən keçirilir. Xınayaxdı mərasiminin əsas mənası ondan ibarətdir ki, gəlin olacaq qız subaylığın son gecəsini yaşayır.


Ətraflı ardında
http://Zerifler.com saytında oxu


//http://zerifler.com

No comments:

Post a Comment