Thursday, 26 September 2013

Qəm qəlbimdə köklənibdir - zerifler

Qəm qəlbimdə köklənibdir
Bilinməyir artıq yaşı.
Məhəbbətin çaşıb baçı.
Qurumazmı gözün yaşı?
Sevgim qəmə yüklənibdir.
Qəm qəlbimdə köklənibdir.


Ətraflı ardında
http://Zerifler.com saytında oxu


//http://zerifler.com

No comments:

Post a Comment