Sunday, 25 August 2013

Nədən qorxuruqsa, o da baş verə bilər - Dualar niyə qəbul olunmur? - zerifler

Nədən qorxuruqsa, o da baş verə bilər - Dualar niyə qəbul olunmur?
Dünyanı dəyişməzdən öncə özümüz dəyişməliyik

İnsanın yaşadığı Yer həmişə can atdığı Səmanın özüdür

İnsanın daxili və xarici aləmi vəhdət təşkil edir. Və o, bu vəhdətin təzahürü olmağı qarşısına məqsəd qoymalıdır. İnsanlar \"sağ-sol\", \"aşağı-yuxarı\", \"daxili-xarici\" anlamları ilə tez-tez rastlaşırlar. \"Sağ və sol\" ilk əvvəl qadın və kişi təbiətinin simvoludur. Dünya ilə harmoniyada yaşamaq istəyən hər kəs öz daxilindəki bu kişi və qadın təbiətini aşkar etməli, onlarla baş verən prosesləri üzə çıxarıb uzlaşdırmalıdır.


Ətraflı ardında
http://Zerifler.com saytında oxu


//http://zerifler.com

No comments:

Post a Comment